Informácie o mne

výtvarný umelec, maliar (the fine-arts artist), (bildender Kunstler).

Narodil sa 25.2.1949 vo Veľkých Teriakovciach, vyrastal v Čerenčanoch. Odborné výtvarné vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (hlavní pedagógovia - akad.mal. Štefan Prukner, akad. mal. Sta­nislav Balko, akad. sochár Mikuláš Palko, Dušan Zapletal, Klára Kubičková a i). V rokoch 1972 - 2005 pôsobil ako vysokoškolský výtvarný pedagóg na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej práci sa venoval hlavne disciplíne maľba. Súčasne pracoval v odborných porotách výtvarných súťaží žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, viedol výtvarné štúdiá dospelých, venoval sa výtvarnému poradenstvu, uskutočňoval prednášky, besedy a koncepcie výstav na strednom Slovensku.

Od roku 2005 tvorí ako samostatný umelec v oblasti maľby, kresby a sochy. Je členom profesijnej organizácie Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska a Asociácie slovenského umenia. Uskutočnil 70 samostatných výstav a zúčastnil sa na vyše 110 spoločných výstavách. Jeho obrazy sú v zbierkach galérií a kultúrnych inštitúcií na Slovensku a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Rusku, Veľkej Britácii, Južnej Kórei, Turecku, USA, Kanade a inde. Za prácu v oblasti výtvarnej kultúry získal niekoľko ocenení.     

Diela a vyjadrenia o jeho tvorbe boli publikované v katalógoch, knihách, tlači, v rozhlasových a televíznych reláciách.

Televízia Hronka v Banskej Bystrici premiérovala dňa 26. septembra 2014 v cykle Osobnosti regiónu filmový dokument o Miroslavovi Bárdim. Pozrieť si ho môžete na adrese:

www.tvhronka.sk/relacie/osobnosti-regionu/osobnosti-regionu-miroslav-bardi-2/

KONTAKT: miroslav.bardi@hotmail.com   mobil: 0902 811 515