Filmový dokument o Miroslavovi Bárdim

Televízia Hronka v Banskej Bystrici premiérovala dňa 26. septembra 2014 v cykle Osobnosti regiónu filmový dokument o Miroslavovi Bárdim. Pozrieť si ho môžete na adrese:

www.tvhronka.sk/relacie/osobnosti-regionu/osobnosti-regionu-miroslav-bardi-2/